ASST. ASSOC. DR. ZEHRA AKGUN

ANATOMY SPECIALIST

1965 yılında Zonguldak / Ereğli' de doğdu.

Öğrenim Durumu

Lisans - Hemşirelik Yüksek Okulu - Cumhuriyet Üniversitesi 1987

Yüksek Lisans - Anatomi (Tıp Fakültesi) - Cumhuriyet Üniversitesi 1990

Doktora - Anatomi (Tıp Fakültesi) - Cumhuriyet Üniversitesi 1995

Akademik Ünvanlar:

1988 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD- Araştırma Görevlisi.

1996 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD. Öğretim Görevlisi Dr.

1998 - Uludağ Üniversitesi SHMYO Öğretim Görevlisi Dr.

1999 - Uludağ Üniversitesi SYO Hemşirelik Bölüm Başk.

2003 - Uludağ Üniversitesi SYO Müdür Yard.

2011 - Emekli

2011 / 2012 - Özel Atakent Hastanesi Kalite Müdürü

2012 / 2014 - Özel Çamlıca Hospitalium Hastanesi Kalite Müdürü

2014 Mart - 2014 Haziran - Kavram MYO (DSÜ)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Gümüşburun E., Yücel F., Özkan Y., Akgün Z.: A Study of the Nutrient Foramina of Lower Limb Long Bones. Surg. Radiol. Anat. 16.409-412,1994 (UNY).

2. Yücel F., Akgün Z., Eğilmez H., Solak O.: Effects of Undernutrition and Rehabilitation on the Skeletal Growth of Rats. Turk. J. Med. Sci. 26:231-236,1996.

3. Yücel F., Eğilmez H., Akgün Z.: A Study Related to the Interparietal Bone in Man. Turk. J. Med. Sci. 28:505-509,1998.

4. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. Sci. 30: 271-274, 2000.

ASST. ASSOC.DR. Zehra AKGUN Scientific Presentations

1. The Occlomotor Nerve Palsy After Right Posterior Communicant Aneurysm Surgery And Treatment With Mentamove® (Case Report); Dr. Zehra Akgün1, Dr. Mustafa Akgün2, Dr. Christoph Garner3; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

2. The Mentamove Rehabilitation After Head Injury Patient with Left Thalamic Hematoma: Case Report; Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

3. The Mentamove Rehabilitation After Right Total Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings After Treatment (Case Report); Dr. Mustafa Akgün1, Dr. Zehra Akgün2, Dr. Bahattin Hakyemez3, Dr. Christoph Garner4; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

4. The Mentamove Rehabilitation After Traumatic Cauda Equina Syndrome (Case Report); Dr. Christoph Garner1, Dr. Mustafa Akgün2, Dr. Zehra Akgün3; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

5. The Mentamove Rehabilitation After Spinal Cord Injury and Application of the Method (Case Report); M. Akgun1, Z. Akgun2, C. Garner3; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

6. The Mentamove Rehabilitation after Bilateral Fascial Paralysis and Brachial Plexus Injury (Case Report); Z. Akgun1, M. Akgun2, C. Garner3; ; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

7. The Mentamove® Rehabilitation After Left Carotid Artery Occlusion: fMRI Findings after Treatment (Case Report); M. Akgun1, B. Hakyemez2, Z. Akgun3, C. Garner4; 4. WCNR Hong Kong 12-16 Feb 2006

8. Periferik Sinir Kesisi Sonrası Gelişen Nevraljide EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon Tedavisinin Etkisi (Olgu Sunumu); Dr. M. Akgün, Dr. Z. Akgün, Dr. C. Garner; IV. Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, IV. Uluslararası Meningiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi 03-08 Haziran 2002, Istanbul, Türkiye

9. Bilateral Periferik Fasial Pleji ve Brakial Pleksus Nöropraksisinde Mentamove® Metodunun Etkisi (Olgu Sunumu), Dr. Mustafa AKGÜN*, Dr. Zehra AKGÜN**, Dr. Christoph Garner***; IV. Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, IV. Uluslararası Meningiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi 03-08 Haziran 2002, Istanbul, Türkiye

10. İnme Sonrası Gelişen Hemiplejide Kaybedilen Fonksiyonların Yeniden Öğrenilmesi (Olgu Sunumu); Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner; IV. Uluslararası Serebral Venöz Sistem Kongresi, IV. Uluslararası Meningiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi 03-08 Haziran 2002, Istanbul, Türkiye

11. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Abnormalities of the midline cavities of the brain: A computerized tomography study. Turk J Med. Sci. 30: 271-274, 2000.

12. Akgun Z, Ataoglu O, Akgun M, Gumusburun E: The effect of the nornothermia and hypothermia on the epidurally compressed spinal cord in the rabbits. The second Asian Pasific International Congress of Anatomists, August, 24-26 (Beijing-China)) 1999. (UNY)

13. Akgün M., Akgün Z., Garner C., Hakyemez B.: Was Verandert Sich Dabei Im Gehim? Ein Wissenschaftliches Symposium. Marz 14-15 ( Karisfeld / München), 2003. (UNY).

14. Akgun M., Akgun Z., Garner C.: Funktionelle MRI Studie: Veranderungen im Cortex Vor. 2. Internationaler Kongress (Hirnleistungstraining bei zentralen Bewegungsstörungen) KWA Klinik Stift Rottal, Max-Köhler-Srae 3, 94086, 23-24 April ( Bad Griesbach) 2004. (UNY)

15. Akgün Z., Gümüşburun E., Akgün M., Yücel F., Göksel HM., A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 11:17-19, 1996.

16. Akgün M, Göksel HM, Solak O, Akgün Z: Deneysel Subarachnoid kanama sonrası serebral arterial vazospazma karşı deferroxamine’nin etkisi ( The effects of deferroxamine on the cerebral arterial vasospasm in subarachnoid hemorrhage). Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2:43-47, 1996.

17. Akgün Z, GümüşburunE, Akgün M, Yücel F, Göksel HM: A. Basilaris’in Pozisyonunun BBT ile Değerlendirilmesi. III: Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül (İzmir), 1995.

18. Akgün Z, Gümüşburun E, Akgün M, Göksel HM, Yücel F: Beyin orta hat kapanma defektlerinin (CSP, CV, CVI) insidansı ile ilgili bir çalışma; III: Ulusal Anatomi Konsresi-Sözlü Bildiri, 5-6 Eylül İzmir, 1995.

19. Akgün Z, Akgün M, Topalkara K, Yücel F, Gümüşburun E: Deneysel olarak MS. Basısı oluşturulan tavşanlarda normotermi ve hipoterminin etkisinin TcMMP ile değerlendirilmesi. V: Karadeniz Tıp Günleri- Poster,27-30 Mayıs-Trabzon, 1996.

20. Akgün M, Akgün Z, Topalkara K, Gümüşburun E: Tavşanlarda deneysel olarak spinal kord basısının oluşturulması; Yeni bir model. Nöroşirürji kongresi-Poster, 24-28 Mayıs ( Çeşme), 1996.

21. Akgün Z, Yücel F, Akgün M, Gümüşburun E: Vertebrae Lumbalis’lerde corpus vertebrale ve foramen vertebrale’nin sagital ve transvers çaplarının morfometrik incelenmesi; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

22. Akgün Z, Akgün M, Yücel F, Gümüşburun E: Anjiografik unilateral A. Cerebri anterior birinci segment yokluğu olan bir olgu; 4. Ulusal Anatomi Kongresi-Poster, 1-5 Eylül İstanbul, 1997.

23. Akgün M,. Akgün Z., Garner C.: İnme Sonrası Gelişen Hemiplejide Kaybedilen Fonksiyonların Yeniden Öğrenilmesi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) SV:36, 2002.

24. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Spontan Food Drop Gelişen EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove) ile Fonksiyonel İyileşme. (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 55, 2002.

25. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Akut Spinal Cord Basısı Sonrası Oluşan Paraplejide, Cerrahi Dekompresyon Sonrası Fonksiyonlarda Geri Dönüşün EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon (Mentamove) ile Hızlandırılması (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS: 56, 2002.

26. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: EMG Tetiklemeli Elektrostimülasyon’nun (Mentamove) Refleks Sempatik Distrofideki Etkinliği (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:57, 2002.

27. Akgün M., Akgün Z., Garner C.: Bilateral Periferik Fasial Plejide ve Brakial Pleksus Nöropraksisinde Mentamove Metodunun Etkisi (Olgu Sunumu). IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas. June 3-8 ( The Marmara Hotel, Istanbul) PS:58, 2002.