Acısız

Ağrılı tedaviler artık bitti! Kimse artık doktora gitme konusunda endişeye kapılmadan başvurabilir. Bu konuda bugün artık onaylanmış ağrısız yöntemler ve tedaviler vardır. Tabii ki, tedavi sağlayan ağrı tedavileri eldeki gerekli uzmanlık bilgisi ve uygun teknik donanıma sahip olmayı gerekir. Biz pratik uygulamada farklı anestezi yöntemleri arasından bir seçim olanağı sunuyoruz: Ayrı olarak en sık uygulanan lokal anestezi yada sedasyon konusunda hastalarımız kendileri karar verebilir. Böylece yapılan işlemleri fark etmeyecek derecede rahat olabileceksiniz!

Hemen Etkili

Ağrı tedavisinde en yaygın yöntem kas içi opioid veya NSAI enjeksiyonların geleneksel kullanımıdır. Daha iyi bir ağrı kesici yeni gibi epidural gibi teknikler, yerel opioidler, anestetik ajanlar, steroidler ve hasta kontrollü analjezi ile elde edilebilir. Ancak, bu tür önleyici analjezi gibi bazı teknikler tam olarak değerlendirilmemiştir ve bu tür yaralara lokal anestezik sızması gibi diğerleri, hastanın analjezik ihtiyacını azaltmayabilir. Bu konuda alternatif yöntemler de hastaların ihtiyacına göre uzman hekimler tarafından değerlendirilerek tartışılabilir ve uygulanabilir. Hastaların çoğunun beklentisi ise hızlı bir şekilde yanıt veren analjezi yöntemlerinden faydalanarak rahatlamaktır. Uzmanlar bu konuda optimal seçenekleri klinik duruma göre tavsiye ederek uygulamaya başlayabilirler.

Uzun Süreli

Örnek olarak radyofrekans nörotomi (ayrıca radyofrekans ablasyonu veya lezyon denir = RF) faset eklem ağrısı olanlara kalıcı rahatlama sağlayabilen minimal invaziv bir işlemdir. Aslında, çok sayıda klinik çalışmalar radyofrekans nörotominin önemli ölçüde hastaların çoğunda 1 ila 2 yıl ağrı şiddetini ve sıklığını azalttığını göstermektedir. Bu sürelerde etkinlik bir çok ağrı tedavi yöntemlerinde beklenebilir. Uzman hekimler bu konuda klinik duruma göre en uzun etki gösterebilecek yöntemleri sizlere önerirler.

Fonksiyonel Eklemler

Esneklik eklemlerde büyük bir aralıkta hareketleri gerçekleştirmek için bize sağlayan bir beceridir. Esneklik çok fazla geliştirilmesi gereken bir durum değildir. En önemlisi omurga, kalça ve omuz eklemlerinin dorsal segmentinin hareketlilik halinde olduğunu sağlamaktır. Esnekliği etkileyen faktörler şunlardır: kas ve eklem bağların esnekliği; kas istirahat geriliminin miktarı; gevşeme becerileri; teknik beceriler; dış ortam sıcaklığı, günün saati. Egzersizlerde önerilen eklemlerin fonksiyonel halde tutulması, bu hareketlilik sayesinde eklem sağlığının sürdürülerek, ağrılı sendromların minimize edilmesidir. Ağrı tedavilerinde eklem hareketliliğine önemli destek sağlanarak fonksiyonların sürdürülebilir hale getirilmesidir.