• Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Hemipleji-Parapleji-Paraparezi, Serebral Palsi(CP), Uzamış Koma Rehabilitasyonu

  Nörolojik Rehabilitasyon

  UZM. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Skolyoz ve Omurga İmplant Cerrahisi Ameliyatları

  Omurga İmplant Cerrahisi

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

Beyin Damar Hastalıkları

post title

Beyin Damar Tıkanmaları

Beyin damarlarının harhangi bir nedenle tıkanması sonucu oluşan tabloya "inme" denir. İnme Latince Stroke olarak adlandırılır. İnme özellikle 50 yaş sonrasında yaygın olarak gözlenmesine rağmen, genç erişkinlerde ve hatta çocuklarda da oluşabilmektedir. Bu nedenle çocukların şikayetlerini göz ardı etmemek lazım ve ciddiye almak gerekir.

Daha Fazla
post title

Beyin Kanamaları

Beyin damarlarının herhangi bir nedenle çatlaması sonucu beyin kanaması oluşur. Beyin dokusu içine olan kanamaya İntraserebral Kanama, Beyinin araknoid zarı altına olan kanamaya Subaraknoid Kanama, beyinin dura zarının altına olan kanamaya Subdural Kanama, beyinin dura zarının üstü ve kemik arasına olan kanamaya Epidural Kanama denir. Bunun yanında ventriküller içine olan kanamalara İntraventriküler Kanama denir.

Daha Fazla
post title

Beyin Damar Anevrizmaları

Beyin damarlarının cidarının zayıflaması neticesi kan basıncına göre baloncuklar oluşur. Bu baloncuklara Anevrizma denir. Anevrizmalar sadece beyinde oluşmaz vücudun her bölgesindeki atar damarlar üzerinde hatta kalpte bile gelişebilirler. Anevrizmalar ıkınma, hapşırma veya ani efor artışı ve hipertansiyon atakları hallerinde patlayarak Subaraknoid Kanama dediğimiz kanamalara neden olur. Bu tablo ani geliştiğinden mekan, zaman kollamadığı için ani ölümlere neden olması da söz konusudur.

Daha Fazla
post title

Arteriyovenöz Malformasyonlar

Beyin damarlarının embriyolojik gelişimi sırasında atar damar ile toplar damar arasındaki ilişkinin bozuk geliştiği ve damar oluşumunun normal seyrini yapamadığı bir bölgede iki sistem arasında bir kısa devre şant sistemi oluşturan ve yumak gibi bir damar yapısının olduğu durumdur. Buna Arteriovenöz Malformasyon denir.

Daha Fazla
post title

Beyinin Kavernöz Anjiomaları

Kavernöz Anjiomalar da AVM ler gibi daha küçük lezyonlardır. Çoğunlukla bir arteriyel kan beslemesi yoktur. Venöz akım şiddetinde bir akıma sahip olan lezyonlardır. Kavernöz Anjioma, Venöz Anjioma formları vardır.

Daha Fazla
post title

Galen Veni Anevrizması

Galen Veni Anevrizması beyin derin damar sistemi içinde yer alan internal serebral venin gelişim anomalisi ile karşımıza çıkar. Çocukluk döneminde teşhis edilen bir lezyondur.

Daha Fazla
post title

Dural Fistül

Dura Mater denen beyin zarını besleyen arteriyel sistemde bir yaralanma sonucu venöz sisteme bir fistül ile açılması ile Dural Arteriovenöz Fistül denir, Eğer bu durum Karotis Arter ile Kavernöz Sinüs içine bir fistülleşme olursa Karotiko Kavernöz Fistül tanımı söz konusudur.

Daha Fazla
post title

Moya Moya

Moya Moya Hastalığı beyin damar gelişimi ile ilgili olarak çok nadir görülen bir patolojidir. Özellikle Asya kıtası halklarında daha sık görülen bu durum beyin damarlarının yaygın olarak dar ve hipoplazik olması ile karakterizedir.

Daha Fazla