Beyini oluşturan doku deste doku ve sinir hücrelerinin birlikte iç içe girinti yaptığı yumuşak bir yapıdır. Gri maddeden oluşur. Yapının özelliği yağ ağırlıklı olmasıdır. Bu da sinir hücre membranlarındaki lipoprotein miktarının fazla olmasındandır. İnsan beyni ortalama 1,5 kg ağırlığındadır. Kişiden kişiye, 1130 ile 1260 cm3 olarak değişen hacme sahiptir. İnsanda beyninde yaklaşık 86 milyar nöron vardır. Beyin canlı iken yani kan dolaşımına sahipken oldukça yumuşak bir yapıdadır.

Frontal Lob

post-img

Frontal lob, frontal korteks veya lobus frontalis beynin ön tarafında yerleşimli, bilinçli düşünmeden sorumlu olan beyin bölgesi. İnsanda frontal korteks, tüm kortikal alanın 1/3 ünü oluşturur. Frontal korteksin arka kısmı, yani motor korteks ve premotor korteks, motor kontrolden sorumludur. Bununla beraber prefrontal korteks olarak adlandırılan daha ön kısımlar ise davranışın kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Şizofreni hastalarında prefrontal bölgede dopamin azalması olduğu düşünülmektedir.

Fonksiyonları

 • Dikkatin sürdürülebilmesi
 • Plan yapabilme
 • Dürtülerin kontrol edilmesi
 • Kişinin öz eleştiri yapabilmesi
 • Problem çözebilme yeteneği
 • İleriye yönelik düşünebilme
 • Deneyim kazanma ve hatalardan ders çıkarma
 • Duyguları tanımlama ve yaşama
 • Empati

Fonksiyon Bozuklukları

 • Dikkat süresinin kısalması
 • Dürtü kontrol sorunları
 • Hiperaktivite
 • Zamanı planlamada yetersizlik
 • Duygusal donukluk
 • Yanlış anlama eğilimi
 • Yetersiz muhakeme yetisi
 • Öğrenme güçlüğü
 • Sosyal yetersizlik

Temporal Lob

post-img

Temporal lob beyinin yan taraf alt yüzünde bulunur. Önde frontal lob, üstte pariyetal lob, arkada ise oksipital lob ile sınırlanmıştır. Temporal lobun sınırları tartışmalıdır, frontal ve paryetal lobdan sylvian fissürün posterior ramusu tarafından ayrılır ve oksipital lobdan lateral paryeto temporal çizgi ile ayrılır. Bu çizgi, lateral düzeydeki pariotooksipital fissurun girintisinden başlayıp preoksipital notch’a uzanır. Bu çizginin posterior bölümünde temporal oksipital lobdan ayrılır. Temporo-oksipital çizgi ile temporal lob pariyetal lobdan ayrılır.

Bu çizgi, sylvian fissürün posterior ramusun posterior ucundan başlar lateral paryetotemporal çizginin ortasına kadar uzanır. Bazal yüzeyde oksipitial lobdan bazal parieto temporal çizgi ile ayrılır. Bu çizgi preoksipital nocth ile paryetooksipital fissurun inferior son noktası arasında yer alır. Anatomik olarak, temporal lob posteriora doğru lingual girus olarak, oksipital loba devam eder. Fonksiyonel olarak bazal yüzeydeki parahipokampal girus singular girus olarak superiora doğru devam eder. Temporal lob insula ile temporal stem sayesinde birleşir, anterior ve medialde amigdala ile globus pallidus ile birleşir, anterior ve lateralde limen insula ile bazal frontal loba birleşir. Unkusun arkasında kalan temporal lobun medial kısmı talamusdan koroidal fissür yolu ile ayrılır.

Bölümler / Yüzeyler

 • Bazal Yüzey
 • Lateral Yüzey
 • Superior veya Operküler Yüzey
 • Mezial Yüzey

Pariyetal Lob

post-img

Pariyetal lob merkezi sulkus arkasında bulunan ve oksipital lobda üstünde olduğunu. Dört anatomik sınırları vardır; frontal lob, pariyetal ve oksipital lobu ayıran pariyetooksipital sulcus, temporal lob gelen pariyetal ayıran lateral sulcus ve iki hemisfer bölen medial uzunlamasına fissür gelen pariyetal lobu ayıran santral sulkus, ( sağ ve sol). Pariyetal lob vücudun çeşitli bölgelerinden gelen duyusal bilgileri entegre sorumludur. Optik sinirler oksipital lob pariyetal lob geçer. Parietal lobun fonksiyonları bilgi işleme, hareket, mekansal oryantasyon, konuşma, görsel algı, tanıma, uyaranların algı, ağrı ve dokunma hissi ve biliş içerir. Pariyetal lob hasarları mekansal işleme ve beden imgesinin anormalliklere neden olur. Pariyetal lobun belirli bir siteye hasar sonrası meydana sorunlar aşağıda belirtilmiştir.

Pariyetal Lob Hasarı; Sol bu lobun sol tarafında herhangi bir hasar Gerstmann sendromu, afazi (dil bozukluğu) ve agnozi (nesnelerin anormal algı) neden olabilir. Sağ Pariyetal Lob Hasarı; Bozulmuş kişisel bakım becerileri ve engelli çizim yeteneği yapımında zorluk sağ yan hasarı oluşur. Bi-yanal pariyetal Lob Hasarı; Görsel, dikkat ve motor faaliyetleri ile karakterizedir Balint sendromuna neden olur.

Oksipital Lob

post-img

Ön üst tarafında pariyetal ve on yan tarafında temporal lobun bulunduğu oksipital lob beyinin arka bölümündedir.

Oksipital lobun fonksiyonları görsel resepsiyon, görsel-uzamsal işleme, hareket ve renk tanıma içerir.

Oksipital lobda Bozuklukları görsel illüzyonlar neden olabilir.

Önemli bir kaç travma sorunlara neden olabilir, ancak konumu nedeniyle, bu lob, yaralanmaya karşı özellikle duyarlı değildir.

İnsular Lob

post-img

İnsular lob, Temporal lobu kaldırdığımızda altta gizli olarak kalmış bir lobdur. Üst sınırı pariyetal lob, alt sınırı temporal lobun iç kenarı, arkada oksipital lobun iç kenarı, önde de frontal lobun arka kenarı ile sınırlıdır. Disekte edilmemiş beyinin insular lobu dışarıdan görülememektedir. Ancak, frontal ve parietal loblar beyinden ayrıldıklarında görülebilirler. Ootonom sinir sistemi, duyusal işlevler ve tad almayla ilişkilendirilmektedir.

İnsular Lob ile ilişkili işlevler

 • Otonom sinir sistemi işlevleri
 • Otonom (Özerk) bilgi bütünleştirilmesi

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN