• Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

Beyin Hastalıkları

Beyin Damarsal Hastalıkları

Beyin damarlarından kaynaklanan hastalıklar; Damarların Tıkanması, Damarların Kanaması, Beyin Damar Anevrizmaları, Beyin AVM'leri, Kavernöz Anjiomalar Sayılabilir.
Daha Fazla
Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri; Kafatası, Beyin Zarları, Beyin Damarları, Beyin Glia Hücreleri, Nöronlarından Kaynaklanan Primer Beyin Tümörleri ile Dış Organlardan Beyine Yayılan Sekonder Beyin Tümörleri olarak 2 grup altında incelenir.Daha Fazla
Kafa ve Beyin Yaralanmaları

Kafa ve Kafatasını ilgilendiren yaralanmalarda Kafa Travmasından bahsedilir. Kafa Travmaları günümüzde en fazla Trafik Kazaları, İş Kazaları, Düşmeler, Ateşli Silahla ve Darp Nedeniyle oluşan yaralanmalardır.Daha Fazla
SSS Enfeksiyonları

Kafa, Beyin Zarları, Beyin Dokusu ve Meningsleri ilgilendiren enfeksiyon hastalıklarını kapsar. Bu alan gününümzde son derece önem kazanmaya başlamıştır. Yenilikleri takip ve tedavide bu alana farklı bakış açılarından yaklaşılmalıdır.Daha Fazla
Beyinin Konjenital Hastalıkları

Beyin ve Kafatasının doğumla birlikte gelişen hastalıklarını kapsar. Bu alanda Hidrosefaliler, Beyin Kistleri, Ensefalosel, Kraniosinostozlar, Beyin Agenezisleri, Mental Motor Retardasyonla giden veya İntrauterin Beyin Hasarı sonrası oluşan ve daha birçok anomaliyi bu grup altında izleyebiliyoruz.


Daha Fazla
Epilepsi

Beyin hasarı sonrası veya sebebi bilinemeyen nedenlerle ortaya çıkan epilepsiler beyinin fonskiyonlarını da bozmaktadır. Epilepsi nöbetlerini kontroll altında tutmak bireyin yaşam kalitesini yükseltir.

Daha FazlaDejeneratif Beyin Hastalıkları

Edinsel nedenlerle beyin hasarı meydana gelir. Beyin hasarının giderek artıyor olması süreçleri olumsuz etkiler. Klinik tablolar çok çeşitli olabilir. Bu alanda Parkinson Hst. Alzheimer Hst, Serebrovasküler Demans, Jacob Creutzfield Hst. Uyuşturucu Bağımlılığı, Alkolizm, Kronik Zehirlenmeler sayılabilir.


Daha FazlaBaş Ağrıları

Baş ağrısı dendiğinde hastaların aklına doğrudan Beyin Tümörü gelmektedir. Baş ağrısı sadece bir belirtidir. Baş ağrısı kavramı çok geniş yelpazede hastalığın belirtisi olarak ele alınmalıdır. Hem sistemik hem Beyin ve Kafa ile ilgili hastalıkların belirtisi olarak düşünülmeli ve değerlendirmeyi çok hassas yapmak gerekir.

Daha Fazla