post-img

Dural Arterio-venöz fistül (DAVF), atardamarlar ile toplardamar arasında çeşitli nedenlerle oluşan anormal bir bağlantıdır. Sağlıklı kişilerde beyin dokusunun beslenmesi için gerekli oksijen ve şekeri içeren kan, yüksek basınçlı atardamarlar yoluyla beyine taşınır. Atardamarlar, beyinin etrafında gittikçe incelen dallara ayrılarak beyin etrafında bir atardamar ağı oluştururlar. Bu atardamar ağı ile beyine taşınan kan, beyin için gerekli besinleri verdikten sonra düşük basınçlı toplardamarlar yoluyla tekrar kalbe geri taşınır. DAVF'de, yüksek basınçlı atardamarlar ile düşük basınçlı olması gereken toplardamar arasında anormal bir bağlantı söz konusudur. Adeta bir "kısa devre" şeklinde oluşan bu anormal erken bağlantı, toplardamar içindeki basıncın anormal şekilde yükselmesine neden olur. Toplardamar ağı içindeki yüksek basınç, damar duvarında yırtılmalara ve bunun sonucunda da beyin kanamalarına neden olabilir. Ayrıca, toplardamar ağı içinde yükselen basınç, normal atardamarlardan toplardamar ağı içine kanın geçişini zorlaştırarak beyinin beslenmesini bozar. Buna bağlı olarak hastalarda baş ağrısı, zonklayıcı kulak çınlaması, epilepsi nöbetleri, inme şeklinde geçici veya kalıcı fonksiyon kayıpları gibi şikayet ve bulgular gelişebilir.

Teşhis için ilk basamak tarama tetkiki beyin MR ve MR anjiografidir. Bu tarama tetkiklerinin pozitif sonuç verdiği hastalara kesin tanı için kateter anjiografisi yapılmalıdır. Kateter anjiografisi tanıyı kesinleştirdiği gibi, teşhis edilen DAVF'nin sınıflandırması (Cognard ve Borden sınıflaması) ve buna bağlı olarak yapılan tedavi planması için gereklidir.

DAVF hastalarında endovasküler embolizasyon (kapalı cerrahi ile kapatma işlemi) ilk tedavi seçeneğidir. Bazı kompleks olgularda endovasküler embolizasyon ve sonrasında açık cerrahi kombinasyonu gerekebilmektedir.

DAVF hastalarında endovasküler embolizasyon (kapalı cerrahi ile kapatma işlemi) ilk tedavi seçeneğidir. Bazı kompleks olgularda endovasküler embolizasyon ve sonrasında açık cerrahi kombinasyon tedavisi gerekebilmektedir. DAVF'nin endovasküler tedavisinde hedef, fistülü besleyen tüm atardamar yatağının ve fistülü boşaltan toplardamarın kapatılmasıdır.

DAVF endovasküler tedavisi, temel olarak arterial (atardamar yoluyla) ve venöz (toplardamar yoluyla) embolizasyon olmak üzere iki farklı teknikle uygulanabilir. Hasta için hangi tekniğin uygun olduğuna teşhis ve tedavi planlaması için yapılacak olan kateter anjiografi bulgularına göre karar verilir. Arterial endovasküler embolizasyon, fistül noktasına atardamar yoluyla ulaşmanın teknik olarak mümkün olduğu hastalarda tercih edilir. Venöz yolla tedavi ise, fistul noktasına besleyici atardamarların karmaşıklığı nedeniyle ulaşmanın mümkün olmadığı ve riskli olduğu hastalarda uygulanır.

DAVF arterial endovasküler tedavisi, hasta genel anestesi altındayken uygulanır. İşlemin başlagıcında hastanın kasık bölgesinden bacak ataradamarına ince bir kateterle girilir. Kılavuz kateter adı verilen özel bir kateterin ucu, damar içinden X-ışını altında izlenip, yönlendirilerek fistülü besleyen (fistüle kan taşıyan) ana atardamar içine yerleştirilir. Bu kılavuz kateterin içinden çok ince çaplı ve yumuşak uçlu ikinci bir kateterle fistül noktasına en yakın ataradamar içine ulaşılır. Çok ince çaplı bu kateter yoluyla embolizan madde (kapatıcı maddeler), fistül besleyen atardamar(lar) içerisine injekte edilir. İnjekte edilen sıvının fistülü besleyen tüm atardamar yatağını kapamasından sonra, injeksiyonun son aşamasında fistülü boşaltan toplardamarların da kapatılması hedeflenir. Bazı hastalarda hastalık tekrar etmesini önlemek amacıyla, endovasküler tedavi sonrasında açık cerrahi gerekebilir. Fistülü besleyen toplar damara ulaşmanın teknik olarak mümkün olmadığı hastalarda, işlem toplardamar yoluyla gereçekleştirilir. Bu durumda, fistülün içindeki kanı boşaltan toplardamar(lar) endovasküler tekniklerle kapatılarak, fistülün indirect olarak kapanması sağlanır.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN