post-img

Antiepileptik ilaçlarla nöbetleri kontrol altına alınamayan bazı hastalarda epilepsi cerrahisi düşünülebilir. En sık yapılan beyin ameliyatı Rezektif Beyin Cerrahisi’dir. Epilepsi için yapılan rezektif cerrahi beynin nöbetlere neden olan bölümünü ortadan kaldırmak için kullanılır. Yani bu yöntem sadece nöbetleri beynin belli bir bölgesinde başlayan insanlar için kullanılabileceğini gösterir. Nöbetler beynin yalnızca bir bölümünde başlıyorsa buna Fokal Epilepsi denir.

Nöbetler başladığı yere bağlı olarak beynin farklı bölgelerinde uygulanan, farklı Rezektif Beyin Cerrahisi tipleri vardır. Bazı ameliyatlar özellikle manyetik rezonans filmlerinde görülen lezyonları (bozuklukları) çıkarmaya yönelik olup bunlara lezyonektomi denir . Diğer ameliyatlar beynin daha büyük kısımlarını içerir. Beynin loblarınının birini veya birden fazlasını kapsayabilir. Beyin lobları Frontal (Ön), Pariyetal, Oksipital, Temporal loblar olarak dört bölüme ayrılmıştır.

Temporal Lob Cerrahisi

Erişkin epilepsili hastalarda en sık uygulanan Rezektif Beyin Cerrahisi temporal loba yapılır. Temporal lob hemen kulak üzerinde beynin her iki tarafında yer almaktadır. Bu bölge konuşma, işitme ve bellekde önemli bir rol oynar, bu nedenle temporal lob epilepsisi olan birçok kişide bellek sorunları da ortaya çıkmaktadır.

Temporal lob rezeksiyonu temporal lobda nöbet odağı olan beyin dokusunun çıkartılması, ya da kesilmesi anlamına gelir. Temporal lobun ön ve derin orta (meziyal) kısımları en sık etkilenen bölgelerdir. Derin kısımlarında hafıza oluşumuna katılan hipokampus olarak adlandırılan bir yapı bulunmaktadır.

Ameliyatın öncesinde hasta anestezi ile uyutulur, cerrah kafatasında bir kesi yapar, bir kemik paröasını kaldırır, dura denen sert beyin zarını geriye doğru iter. Bu şekilde cerrahın beynin bir kısmını çıkartabilmesi için gerekli aletleri içeri sokabileceği bir pencere açılır. Cerrahi mikroskoplar da cerraha ilgili beyin alanına büyütülmüş görünüm vermek için kullanılır. Cerrah, temporal lobda doğru alana müdahale edebilmek, çıkartacağı bölgeyi tanımlamak ve haritalamak için cerrahi öncesi yapılan değerlendirmeleri ve ameliyat sırasında elde edilen bilgileri kullanır. Nöbetten sorumlu olduğu düşünülen beyin dokusu çıkarıldıktan sonra, dura ve kemik tekrar yerine yerleştirilir ve kafa derisi dikiş ya da zımba kullanılarak dikilir.

Diğer Cerrahi İşlemler

Cerrahi müdahalelerin bir başka yöntemi ise beyine uyarıcı cihazların konulmasıdır. Uyarıcıların beyin içine yerleştirilmesi henüz araştırma aşamasındadır. Genel olarak rezektif cerrahinin mümkün olmadığı hastalarda seçenek olarak düşünülebilir.

Derin Beyin Uyarımı (Stimülasyonu) (DBS) beyinde özellikle hedeflenen bölgelere yerleştirilmiş kablolar aracılığıyla kontrollü elektrik akımı sağlamaya yçnelik bir cerrahi işlemdir. Bu yöntem bazı hastalarda nöbetleri azaltabilir.

Vagal Sinir Uyarımı (Vagal nerve stimulation-VNS) çok daha yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kalp piline çok benzeyen küçük bir pil sol köprücük kemiğinin aşağısına cilt altına yerleştirilir ve boynun sol tarafında vagus siniri ile bağlantı sağlanır. VNS vagus sinirini aralıklı olarak uyararak nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltabilir.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN