1962 yılında Eskişehir' de doğdu. 1979 da Eskişehir Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. 1986 da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1991 yılında, GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı – Ankara da İhtisas eğitimine başladı. Bu süre içerisinde GATA Mikro-Cerrahi Merkezindeki eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak, Mikro-Cerrahi Sertifikasını aldı.

1996 yılında Bel Fıtıklarında Çıkartılan Disk Miktarının Klinik İyileşme ve Prognoz Üzerindeki Etkisini araştıran tezini tamamlayarak, Erzurum Askeri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliğine atandı.

2000 yılı Eylül ayında tekrar GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi AD-Ankara da, Yrd. Doç. olarak göreve başladı.

27.03.2006 da, Erzurum Atatürk Üniv. Tıp Fak.de girdiği sınavda başarılı olarak Üniversite Doçenti ünvanını aldı.

Dr. Kayalı, 1. ve 2. Uluslararası Gülhane Mikro-Cerrahi Sempozyumu 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy ve 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy adlı Uluslararası Sempozyumlarda Bilimsel Kurul Üyeliği, 2003-2006 arası dört yıl boyunca Türk Nöroşirürji Derneği yayım organları olan Türk Nöroşirürji Dergisi ve Turkish Neurosurgery dergilerinin editör yardımcılığı görevini yürüttü.

Pek çok uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan sözlü ve poster bildirilerinin yanı sıra, Uluslararası 19, Ulusal 8 yayını ve 2002 yılında GATA Ayın Kitabı olarak basılan Lomber Disk Hernileri kitabı olan Doç. Dr. Hakan Kayalı nın uluslararası yayınlarına bu güne kadar 330 üzerinde atıf yapılmıştır ve halen yapılmaya devam edilmektedir.

2007 de GATA' dan kendi isteği ile emekli olan, Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Alt Grubu üyesi, TND Yeterlik Kurulu doğal üyesi olan ve Mayıs 2014 te Elsevier Yayım Grubu Cinical Neurology and Neurosurgery (Amsterdam-The Netherlands) "tarafından tanınmış hakem" olarak ödüllendirilen Doç. Dr. Hakan Kayalı, halen özel sektörde çalışmaya devam etmekte olup, Uluslararası Nöroşirürji Yayım Organlarında görev verildiğinde hakemlik yapmaya devam etmektedir. Yabancı dili İngilizce dir.

ESERLER

A. Uluslar arası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. A Baysefer, E Gönül, Z Canakçi, E Erdoğan, N Aydoğan, H Kayali “Hydatid Disease of The Spine”,Spinal Cord, 34, 297-300 (1996).

A2. A Baysefer, F Gezen, H Kayali, E Erdoğan, E Timurkaynak, B Celasun “Intrasellar Gangliocytoma Resembling Pituitary Adenoma” Minim.Invas.Neurosurg., 40, 107-109 (1997).

A3. A Baysefer, E Erdoğan, E Gönül, H Kayalı, E Timurkaynak, N Seber,”Primary Multiple Cerebral Hydatid Cysts: Case Report with CT and MRI Study” Minim. Invas. Neurosurg., 41, 35-37 (1998).

A4. Engin Gönül, Bulent Duz, Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Ayhan Kubar, and Erdener Timurkaynak, “Early Pericyte Response to Brain Hypoxia in Cats: An Ultrastructral Study” Microvascular Research, 64, 116-119 (2002).

A5. S Kahraman, T Ozgurtas, H Kayali, C Atabey, Turker Kutluay, E Timurkaynak,” Monitoring of serum ionized megnesium in neurosurgical intensive care unit: preliminary results”, Clin Chim Acta, 334, 211-215 (2003).

A6. Yusuf Izci, Hakan Kayali, Mehmet Daneyemez, Turgut Köksel and Kamil Cerrahoglu,“The Clinical, Radiological and Surgical Characteristics of Supratentorial Penetrating Craniocerebral Injuries: A Retrospective Clinical Study” Tohoku J. Exp. Med., 201, 39-46 (2003).

 

A7. Hakan Kayali, Serdar Kahraman, Sait Sirin, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Bilateral Carpal Tunnel Syndrome with Type1 Diabetes mellitus in Childhood” Pediatric Neurosurgery, 38, 262-264 (2003).

A8. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayali, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak,” Fracture and Lateral Dislocation of the T12-L1 Vertebrae without Neurological Deficit Case Report” Neurol Med Chir (Tokyo), 43(5), 267-270 (2003).

A9. Serdar Kahraman, Sait Şirin, Hakan Kayali, İlker Solmaz, Altay Bedük, “Low Back Pain Due to Spinal Chronic Subdural Hematoma Mimicking Intradural Tumor in the Lumbar Area: A Case Report and Literature Review” The Journal of Pain, 4(8), 471-475, (2003).

A10. S Kahraman, E Gönül, H Kayali, S Sirin, B Duz, A Beduk, E Timurkaynak, “Retrospective analysis of spinal missile injuries” Neurosurg Rev., 27(1), 42-45 (2004).

A11. Alper Baysefer, Kamil Melih Akay, Yusuf İzci, Hakan Kayali, Erdener Timurkaynak, “The Clinical and Surgical Aspects of Spinal Tumors in Children: A retrospective clinical study”, Pediatr Neurol., 31 (4), 261-266 (2004).

A12. Baysefer A, Izci Y, Akay K.M, Kayali H, Timurkaynak E, “Surgical Outcomes of Ulnar Nerve Lesions in Children”, Pediatric Neurosurgery, 40, 107-111 (2004).

A13. Kayali H, Kahraman S, Şirin S, Atabey C, Bedük A, “Treatment of L5-S1 spondyloptosis with single-stage surgery through the posterior approach, Case ReportNeurol Med Chir, 44(7), 386-390,(2004).

A14. Hakan Kayali, Onder Onguru, Ersin Erdogan, Sait Sirin, Erdener Timurkaynak, “Isolated Rosai Dorfman Disease mimicking meningioma”, Clinical Neuropathology, 23, 204-208 (2004).

A15. Hakan Kayali, Sait Sirin, Serdar Kahraman,Kaan Oysul, İlker Solmaz, Erdener Timurkaynak,” Intracranial Cavernomas: Analaysis of 37 cases and literature rewiev”, Neurol India, 52(4),439-442 (2004).

A16. Yusuf Izci, Hakan Kayali, Mehmet Daneyemez, Turgut Koksel, “The Comparison of Clnical Outcomes Between Anteroposterior and Lateral Types of Penetrating Craniocerebral Gunshot Wounds. A Retrospective Clinical Study” Emergency Medicine, 22(6),409-410 (2005).

A17. Hakan Kayali, Fatih Özdağ, Serdar Kahraman, Ahmet Aydın, Engin Gönül, Ahmet Sayal, Zeki Odabaşı, Erdener Timurkaynak, “The antioxidant effect of β-Glucan on oxidative stres status in experimental spinal cord injury in rats”, Neurosurgical Review, 28: 298-302 (2005).

A18. Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Cem Atabey, Feridun Acar, Selçuk Göçmen, Erdener Timurkaynak,The Accuracy of Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) in detection of Subdural and Epidural Hematomas” Journal of trauma-injury infectıon and critical care, J Trauma. 2006 Dec;61(6):1480-3.

A19. Kahraman S, Düz B, Kayali H, Korkmaz A, Oter S, Aydin A, Sayal A. Effects of methylprednisolone and hyperbaric oxygen on oxidative status after experimental spinal cord injury: a comparative study in rats. Neurochem Res. 2007 Sep;32(9):1547-51. Epub 2007 May 8.

B. Uluslar arası Kongrelerde sunulan ve basılan bildiriler

B1. Hakan Kayali, Engin Gönül, Erdener Timurkaynak, “Orbital Gunshot Wounds”, 6th Congress of Balkan Military Medical Committee, Plovdiv/Bulgaria P88, 2001.

B2. Kahraman S, Özgürtaş T, Kayalı H, Timurkaynak E, Kutluay T, “Serum ionized magnesium level in head injury”, 2th World Congress of Neurosurgery, F86, 59, 16-20 Sep, Sydney, 2001.

B3. Hakan Kayali, Sait Sirin, Serdar Kahraman, Kan Oysul, Erdener Timurkaynak, “Intracranial Cavernous Angiomas: Analysis of 31 cases and Literature Review,” 8th Congress of Balkan Military Medical Committee Cluj_Napoca-Romania, 68, 2003.

B4. Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Sait Sirin, Ali Kafadar, Murat Akbörü, Erdener Timurkaynak, “Clinical Experience in Cranioplasty with Porous Polyethylene Implant”, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj_Napoca-Romania, 229, 2003.

B5. Serdar Kahraman, Mehmet Daneyemez, Altay Bedük, Hakan Kayalı, Feridun Acar, Sait Şirin,“ Cervical Fusion Results of Polyetheretherketon (peek) cages”, 7th International congress on spine, 92, Antalya, Turkey, 2005.

C. Yazılan Uluslar arası Kitap ve/veya Bölümleri

D. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Işık Dilek, Alper Baysefer, Ferruh Gezen, Özcan Çıklatekerlioğlu, Hakan Kayalı, Sait Şirin, “The Protective Effect of Allopurinol on Neural Tissue on Regional Cerebral Ischemia: An experimental study on rats”, Turkish Neurosurgery, 5, 39-44 (1995).

D2. Engin Gönül, Mehmet Daneyemez, Hakan Kayalı, Ferruh Gezen, Abdurrahman Bakır, Ersin Erdoğan, “Travmatik Pnömosefaluslar”, GATA Bülteni, 38, 185-188 (1996).

D3. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Yusuf İzci, Erdener Timurkaynak, “Glioblastoma Multiforme: Radyolojik Bulgular, Cerrahi ve Prognoz Karşılaştırması”, Gülhane Tıp Dergisi, 44,142-148 (2002).

D4. Hakan Kayalı, Sedar Kahraman, Arif Sungu, Naci Seber, Cem Atabey, “Lomber Intradural Disk Herniasyonu Bir Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12, 163-166 (2002).

D5. Serdar Kahraman, Hakan Kayalı, Sait Şirin, Ali Kafadar, Murat Akbörü, Erdener Timurkaynak, “Clinical Experience in Cranioplasty with Porous Polyethylene Implant”, Turkish Neurosurgery, 13, 89-93, (2003).

D6.Hakan Kayalı, Bülent Düz, Engin Gönül, “Symptomatic Tarlow Cyst:Case Report”, Journal of Ankara Medical School ,25(2),103-106,(2003).

D7. Feridun Acar, Hakan Kayalı, Ersin Erdoğan, Serdar Kahraman, Erdener Timurkaynak, “Abnormal dilated epidural venous plexus mimicking prolapse of intervertebral disc; Report of three cases and review of the literature, Turkish Neurosurgery, 15 (2), 97-100, (2005).

D8. Serdar Kahraman, Mehmet Daneyemez, Hakan Kayalı, İlker Solmaz, Altay Bedük, Melih Akay, “Polyetheretherketone (PEEK) Cages for Cervical Interbody replacement: Clinical experience”, Turkish Neurosurgery, Volume 16, Number 3, Page(s) 120-123, (2006).

E. Ulusal Kongrelerde sunulan ve basılan bildiriler

E1. Ferruh Gezen, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Serdar Kahraman, Işık Dilek Zafer Çanakçı Altay Bedük, “Travmatik Siyatik Sinir Lezyonlarının Tedavi ve Sonuçları”, 7.TND Kongresi, EK 6, 9, Antalya 1993.

E2. Erdener Timurkaynak, Ferruh Gezen, Naci Seber, Alper Baysefer, Engin Gönül, Mehmet Daneyemez, Özcan Çıklatekerlioğlu, Hakan Kayalı, “Lateral Ventrikül Tümörleri”, TND Kongresi, EK9, 207, Çeşme,1996.

E3. Hakan Kayalı, Mustafa Taşar, Ferruh Gezen, Engin Gönül, “Lomber Diskektomilerde Çıkartılan Disk Materyali ile Postoperatif İyileşme-Prognoz Arasındaki İlişki”, TND 11. Bilimsel Kongresi, EK10, 2, Antalya, 1997.

E4. Alper Baysefer, A Bedük, F Gezen, M Daneyemez, H Kayalı, “İntrasellar Gangliositoma” TND 11. Bilimsel Kongresi, EK 10, 7, Antalya, 1997.

E5. Kahraman S, Kayalı H, Sungu A, Bedük A, Timurkaynak E, “Spondilolistezilerin cerrahi tedavisi” Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs,Kemer, 2001.

E6. Kahraman S, Kayalı H, Daneyemez M, Bedük A, Timurkaynak E, “Servikal spondilopatik myelopatilerde cerrahi tedavi yaklaşımları”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, SS45, 203, 03-08 Haziran, Istanbul, 2002.

E7. Kayalı H, Kahraman S, Akay M, Daneyemez M, Bedük A, Timurkaynak E, “Torakolomber travmalarda erken dekompresyon-stabilizasyon cerrahi tedavi sonucları”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, SS31-A, 190, 3-8 Haziran, Istanbul, 2002.

E8. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Nörolojik Defisitin Eşlik Etmediği Th12-L1 Vertebraların Fraktür Ve Lateral Dislokasyonu: Olgu Sunumu”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, 297, June 03-08, Istanbul, 2002.

E9. Kahraman S, Şirin S, Kayalı H, Bedük A, Timurkaynak E, “Nöroşirürji Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, S12/S04, 121, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003.

E10. Şirin S, Kahraman S, Kayalı H, Timurkaynak E, “Pitüiter kistin spontan regresyonu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, P11/P47, 328, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003.

E11. H Kayalı, Kahraman S, Şirin S, Bedük A, Timurkaynak E, “Çocukluk çağında tip 1 diabetes mellitus ile birlikte olan bilateral karpal tünel sendromu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, P09/P23, 306, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003.

E12. Hakan Kayalı, Sait Şirin, Serdar Kahraman, Kaan Oysul, İlker Solmaz, Erdener Timurkaynak, “İntrakranial Kavernöz Anjiomlar: 37 olgunun incelenmesi ve Literatür taraması”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, S02/05, 69, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

E13. Ersin Erdoğan, Hakan Kayalı, Ümit Hıdır Ulaş, Nail Bulakbaşı, Erdener Timurkaynak Dura açılmadan posterior fossa dekompresyonu ile Arnold-Chiari malformasyonunun tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, P01/31, 214, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

E14. Hakan Kayalı, Önder Öngürü, Ersin Erdoğan, Sait Şirin, Erdener Timurkaynak, “Meningiomayı taklit eden izole intrakranial Rosai-Dorfman Hastalığı”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, P03/08, 234, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

E15. Hakan Kayalı, Fatih Özdağ, Serdar Kahraman, Ahmet Aydın, Engin Gönül, Ahmet Sayal, Zeki Odabaşı, Erdener Timurkaynak, “Ratlarda oluşturulan deneysel omurilik hasarında b-Glucan’ ın antioksidan etkisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi S-103, 74, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

E16. Serdar Kahraman, Hakan Kayalı, Cem Atabey, Feridun Acar, Selçuk Göçmen, Erdener Timurkaynak, “ Subdural ve epidural hematomların teşhisinde yakın-infrared spektroskopinin (YİS) yeri”, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-164, 175, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

E17. Engin Gönül, Yusuf İzci, Hakan Kayalı, Erdener Timurkaynak, “Kranioserebral ateşli silah yaralanmaları: Az agresif cerrahinin sonuçları ve komplikasyonları, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-172, 179, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

E18. Feridun Acar, Hakan Kayalı, Ersin Erdoğan, Serdar Kahraman, Erdener Timurkaynak, “Lomber disk hastalığını taklit eden anormal dilate epidural venöz pleksus, 4 olgunun sunumu ve tartışması” Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-118, 152, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

F. Kitaplar

F1. Hakan Kayalı, Serdar Kahraman, Sait Şirin, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Lomber Disk Hernileri” Ayın Kitabı-GATA, 2002.

G. Diğer Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Kurul Üyelikleri

G1. 1st International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2002.

G2. 2nd International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2003.

G3. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy 30 Sep-3 Oct 2004, Antalya.

G4. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy 5-8 Nov 2006, Antalya.

G5. “Türk Nöroşirürji Dergisi” ve “Journal of Turkish Neurosurgery” Dergileri Editör Yadımcılığı (2003 – 2006).

Uluslar arası Bilimsel Katılımlar

G6. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee 6-10 October 2002, Athens, Greece.

G7. IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congresss on the Meningiomas combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, June 03-08, 2002, Istanbul, Türkiye.

G8. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee 21-24 September 2003, Cluj-Napoca, Romania.

G9. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Sep 30- Oct 03, 2004, Antalya, Türkiye.

Ulusal Bilimsel Katılımlar

G10. Türk Nöroşirürji Derneği 6.Bilimsel Kongresi, 22-27 Mayıs 1992, Ürgüp.

G11. Nöroloji Derneği, Nöroradyoloji ve Endovasküler Tedavi Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 16-17 Eylül 1993, Ankara.

G12. Türk Nöroşirürji Derneği 1994 Sonbahar Sempozyumu, Kranyal Endovasküler Girişimler, 19 Kasım 1994, İstanbul.

G13. Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Marmaris.

G14. Türk Nöroşirürji Derneği, Sonbahar Sempozyumu, Orbita Tümörleri, 2 Aralık 1995, İstanbul.

G15. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme.

G16. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya.

G17. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998, Antalya.

G18. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya.

G19. Türk Nöroşirürji Derneği, Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi 1. Sempozyumu, 22-23 Aralık 2001- İstanbul.

G20. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Biyoistatistik” Kursu, 24-26 Ocak 2003, Ankara.

G21. Bayındır Hastanesi, Nörolojik Bilimler Merkezi, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil Günleri, “Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi” Eğitim Programı, 26-29 Mayıs 2003, Ankara.

G22. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Temporal Kemik Anatomisi ve Serebello-Pontin Köşeye Cerrahi Yaklaşımlar” Kursu, 26 Mart 2004, Ankara.

G23. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

G24. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Kavernöz Sinüs” Kursu, 11 Mart 2005, Ankara.

G25. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Speaker/Moderator 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

G26. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Katılımcı/Konuşmacı/Oturum Bşk. 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.

G27. Medical Park – Bahçeşehir Üniversitesi Nörolojik Bilimler Akademisi, Samsun Toplantısı “ Hipofiz Adenomlarında Yaklaşım ve 3 Boyutlu Sunum Toplantısı” 06 Nisan 2013, Samsun, Local Coordinator /Speaker

G28. Clinical Neurology and Neurosurgery Certificate of Reviewing, ELSEVIER REVIEWER RECOGNITION Amsterdam, The Netherlans 2014.

Uluslar arası makalelere atıflar

330 üzerinde Uluslar arası Atıf (Referans: Researchgate)