DOĞRU YAKLAŞIM

DOĞRU TEŞHİS

DOĞRU TEDAVİ

BEYİN HASTALIKLARI

OMURİLİK HASTALIKLARI

PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI

SPİNAL CERRAHİ

BEL-BOYUN FITIKLARI

MİKROCERRAHİ-MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI

BEYİN TÜMÖRLERİ

ANEVRİZMA VE KANAMALAR

NÖROPLASTİSİTE

BEYİN REORGANİZASYONU

ERKEN-GEÇ DÖNEM NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

RADYOLOJİK İNCELEMELER

BEYİN MR

fMRI-FONKSİYONEL MR

MR TRAKTOGRAFİ

BEYİN HARİTALAMA

AĞRI TEDAVİLERİ

BAŞ AĞRILARI

BOYUN AĞRILARI

SIRT AĞRILARI

BEL AĞRILARI

MİKROCERRAHİ

MİKROCERRAHİ İLE BEYİN AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE BOYUN AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE BEL AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE SİNİR AMELİYATLARI

MENTAL BOZUKLUKLAR

DOWN SENDROMU

MENTAL MOTOR RETARDASYON

OTİZM

CP-CEREBRAL PALSİ

EPİLEPSİ

JENERALİZE EPİLEPSİ

PETİTMAL EPİLEPSİ

PARSİYEL KOMPLEKS EPİLEPSİ

ABSANS NÖBETLERİ

Randevu Oluştur

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ameliyatları

Travmatik ve Tümoral beyin ameliyatları, Sinir Sistemi Hasarında gerekli ameliyatlar yapılmaktadır.
Daha Fazla
Skolyoz ve Omurga İmplantları Cerrahisi

Skolyoz Cerrahisi, Omurga Cerrahisi implant uygulamaları.Daha Fazla
Bel - Boyun Fıtıkları ve Mikrocerrahi

Bel Fıtıkları, Boyun Fıtıklarının açık ve Mikrocerrahi tekniği ile ameliyatları


Daha Fazla
Nöroplastisite - Nörolojik Rehabilitasyon

Nöroplastisiteye dayalı Beyin Programlaması teknikleri kullanılarak Türkiyede ilk defa hemipleji ve afazi vakası tam tedaviyle sonuç verdi. Beyin faaliyetleri arttırılmış oldu.

Daha Fazla