DOĞRU YAKLAŞIM

DOĞRU TEŞHİS

DOĞRU TEDAVİ

BEYİN HASTALIKLARI

OMURİLİK HASTALIKLARI

PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI

SPİNAL CERRAHİ

BEL-BOYUN FITIKLARI

MİKROCERRAHİ-MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI

BEYİN TÜMÖRLERİ

ANEVRİZMA VE KANAMALAR

NÖROPLASTİSİTE

BEYİN REORGANİZASYONU

ERKEN-GEÇ DÖNEM NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

RADYOLOJİK İNCELEMELER

BEYİN MR

fMRI-FONKSİYONEL MR

MR TRAKTOGRAFİ

BEYİN HARİTALAMA

AĞRI TEDAVİLERİ

BAŞ AĞRILARI

BOYUN AĞRILARI

SIRT AĞRILARI

BEL AĞRILARI

MİKROCERRAHİ

MİKROCERRAHİ İLE BEYİN AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE BOYUN AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE BEL AMELİYATLARI

MİKROCERRAHİ İLE SİNİR AMELİYATLARI

MENTAL BOZUKLUKLAR

DOWN SENDROMU

MENTAL MOTOR RETARDASYON

OTİZM

CP-CEREBRAL PALSİ

EPİLEPSİ

JENERALİZE EPİLEPSİ

PETİTMAL EPİLEPSİ

PARSİYEL KOMPLEKS EPİLEPSİ

ABSANS NÖBETLERİ

Randevu Oluştur

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

post title

HİDRODİSKEKTOMİ İLE BEL FITIĞI TEDAVİLERİ

Bel fıtığı bilindiği üzere karşımıza çıkan öne önemli sorunlardan birisidir. Çok ağrılı olabilen bu durum günlük yaşam kalitemizi etkilemekte, iş performansımızı düşürmektedir. İş gücü kayıplarımız yanında olayın uzaması bizi ya büyük bir cerrahi müdahaleye sevk etmektedir yada konforsuz bir yaşam ile ruh sağlığımızı bozmaktadır.

Şimdi yüksek teknoloji sayesinde bu hastalığı hem ilerlemeden tamamen ortadan kaldırmak mümkün hem de tam ameliyata girecek iken minimal invaziv bir yöntem olan Hidrodiskektomi ile başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür. Su ile bel fıtığı tedavisi mümkündür. Yüksek teknoloji sayesinde su ile omurlar arasındaki disk materyeli parçalanarak aynı kanaldan aspire edilerek disk parçacıkları sahadan uzaklaştırılmaktadır. Videomuzu izledikten sonra daha iyi anlayabileceğiniz yöntem belki de size en uygun tedavi seçeneğini sunacaktır.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Ameliyatları
Daha Fazla