post-img

LASER ışınları kullanılarak bel ve boyun fıtıklarını dekomprese etme girişimidir. Laser iğnesi disk içerisinde yüksek ısılara ulaşana kadar beklenir. Bu işlem fıtıklaşmış diskin büzüşmesini, fıtığın küçülmesini ve fıtığın neden olduğu ağrıların geçmesini sağlar.

PLAZMA DİSKEKTOMİ (PDCT = Perkütan Disk Koagülasyon Terapisi)

Plazma enerjisi ile disk koagülasyonu ve dekompresyonu için bir terapötik kapalı cerrahi ameliyat tipidir. Bu da laser ışınlarında daha farklı dalga boylarında ve farklı sürelerde uygulanan benzer bir yöntemdir. PDCT güvenliği ve verimliliği maksimize edilmiş bir tedavi seçeneğidir. Ağrısız bel fıtığı tedavisi, omurlar arası bir diskin hem erken buharlaştırılması hem de koagülasyonu mümkündür. Annuloplasty imkanı sağlayarak, servikal ve lomber bölgelerdeki fıtıkların güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmek mümkündür.

Her iki işlem de ameliyathane koşullarında tamamen steril şartlarda hazırlanan hasta görüntüleme cihazları eşliğinde fıtığa neden olan disk dokusu içersine ince bir iğne ile girilerek yeri tam olarak belirlenir. İşlemin en önemli kısmı budur. Sinir dokularına yakın olmaması gerekir. Bu iğnenin içersinden LASER ışınlarını ve PLAZMA enerjisini disk içersine ulaştıran kabloların montajı tamamlanır ve işlem başlar, yaklaşık 2-5 dakikada tamamlanır. Ağrısız, acısız, ve neştersiz, narkozsuz olan bu uygulamalar etkin yöntemler olup fıtık dokusunun bir kısmı buharlaştırılarak eritilmiş olur. Küçülen disk sayesinde fıtığın sinir üzerinde oluşturduğu bası azalır ve hastalar fıtık şikayetlerinden kurtulmuş olur.

Bu girişimden 1 saat sonra hasta evine gönderilebilmektedir. 2 günlük yatak istirahati ve özellikle ilk hafta ayakta fazla kalınmaması ve ağır kaldırılmaması yönündeki öneriler ile taburcu edilebilmektedir. Belirli koşullarda oldukça etkin bir yöntem olup başarıoranı %90 civarındadır.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN