post-img

Bireysel kullanım için geliştirilmiş, İdeomotorik Training, Mental Training, Nöromuskuler Education tanımları altında çalışan, Nöroplastisite sayesinde Beyin ve Sinir Sisteminde Reorganizasyon sağlayan, EMG sinyallerini takip eden çift Mikroproçessör kontrollü medikoteknik bir cihazla yürütülen metodolojik beyin programlaması yapan, ve beyindeki öğrenme mekanizmalarını harekete geçiren bir cihazdır. Düşünce ile çalışır, etkisi doğrudan beyindeki öğrenme merkezleri üzerinde kalıcı programlama şeklinde olmaktadır. Mentamove ile öğrenilen hareketler kalıcıdır.

Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

Beyin, Omurilik, Periferik Sinirlerin Felçleri Beyinde meydana gelen tüm hasar bırakan durumlar, hipoksi, travma, kanama, infarktüs, tümör, abse, menenjit, ensefalit, koma, uzamış koma, ameliyat sonrası kalan felçlerde.

Omurilikte meydana gelen tüm hasar bırakan durumlar, hipoksi, travma, kanama, infarktüs, tümör, abse, menenjit, miyelit veya ameliyat sonrası kalan felçlerin rehabilitasyonunda. Periferik sinirlerin kesi, hasarı, zedelenmesi sonrası kalan felçlerde. Kafa çifti sinirlerinden Fasiyalis, Okulomotorius, Hipoglossus sinirlerinin zedelenmesinde.

Hangi Felçli Bölgelere Uygulanabilir?

 • Omuz
 • Dirsek
 • Ön Kol
 • Uyluk Ön Yüz Proksimal
 • Uyluk Ön Yüz Distal
 • Peroneal (Bacak) Bölgesi
 • Bacak Arka Yüz (Gastroknemius)
 • Uyluk Arka Yüz (Hamstring)
 • Gluteal Kaslar
 • Yüzde Fasial
 • Göz Kapağı
 • Yutma Kasları
 • El İç Yüz Parmak Kasları
 • Ön Kol İç Yüz
 • Kol Pazı Bölgesi
 • Karın Ön Duvar

Hangi Özel Hastalıklarda Etkilidir?

Özel Tanılı Bazı Hastalıkların Sekelleri Şu Şekildedir.

 • Fasial Paralizi
 • Ptozis
 • Yutma Güçlüğü
 • Hipoksik Ensefalopati
 • Uzamış Koma Sonrası Felçler
 • Beyin Kanaması Sonrası Felçler
 • Beyin Damar Tıkanması Sonrası Felçler
 • Multiple Sklerozis (MS)
 • Guillain Barre
 • Brown Sequard Sendromu
 • Brakial Pleksus
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Siyatik Sinir Enjeksiyon Hasarı
 • Kauda Equinae Paraplejisi
 • Bilateral veya Unilateral Foot Drop
 • Spinal Tümör Sonrası Parapleji
 • Median Sinir Kesisi Sonrası Felç
 • Radial Sinir Hasarı Sonrası Düşük El
 • Peroneal Sinir Hasarı Sonrası Foot Drop
 • Femoral Sinir Hasarı Sonrası Bacak Felci
 • Kompresyon Kırığı Sonrası Parapleji

Kimler Uygulayabilir?

Özel eğitim almış sağlık personeline ilave olarak kişisel kullanımda daima hastalar kendileri kullanırlar. Onlara yardımcı olabilecek kişiler, eğitimli sağlık personeli hastane ortamında uygulamalarda hem yönlendirici hem uygulayıcı hem de ev programlarını uygulayacak kişilere eğitim verirler. Sağlık personelinin sertifika alması zorunludur. Ev ortamında uygulamaları yapacak olan aile bireylerine sertifikası olan sağlık personeli tarafından birebir eğitim verildikten sonra hasta yakını evde uygulama yapabilir. Şimdiye kadar tedavi olan hastaların %80'den fazlası evlerinde kullanarak tedavilerini tamamlamışlardır.

Doğru ve Uygun Sürede Kullanımlardaki Etki Nedir?

Mentamove ile tedavisini tamamlama başarısını gösteren hastalar; iyileştirmeyi hedefledikleri kaslarını tekrar kullanmayı öğrenirler. Bazı olgularda %100'e ulaşan sonuçlar alınmaktadır. Minimum başarı dereceleri önerilen süreyi tamamlamalarına rağmen %60 performansta artışıdır. Tam başarıya ulaşmak için kontrollerde önerilen ek egzersizleri yapmak zorunludur. Bizim hedefimiz daima %100 başarıya ulaşmaktır. Bunu hastalarımızdan da bekliyoruz. Performans eksikliğinde gerekli performans desteklerini önermekteyiz. Sonuç olarak beyinde birçok merkezin yeniden programlandığını ve eski faaliyet alanların yeni alanlara programlandığını görmekteyiz.

Hastalık Geçmişi Ne Kadar Olmalıdır?

Mentamove ile tedaviye başlamanız için prensip olarak hastalığın eski olması engel değildir. İyileşmeyi kendine hedef edinen hastalar için bir sınırlama yoktur. İyileşme süreleri bakımından ve hastalığın seyri bakımından değerlendirdiğimizde şöyle düşünülmelidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar çabuk yanıt alınır. Geciktikçe tedavi süresi uzar. Performans artışı ve iyileşme süresi bireyin kendi kişisel çabası ile doğru orantılıdır.

 • En eski hastamız 27 yıllıktır
 • En Yaşlı hastamız 70 yaşındadır
 • En genç hastamız 3,5 yaşındadır
 • En ağır hastalarımız Parapleji, Brown Sequard Sendromu, Uzamış Koma, Beyin Karotis Arter Tıkanması olan hastalardır
 • Tedaviye en erken başlayabildiğimiz hastamız, hastalanmayı takiben 7. gündür
 • İyileştirmeyi hedefledikleri kaslarını tekrar kullanmayı öğrenirler. Bazı olgularda %100e ulaşan sonuçlar alınmaktadır. Minimum başarı dereceleri önerilen süreyi tamamlamalarına rağmen %60 performans artışıdır. Tam başarıya ulaşmak için kontrollerde önerilen ek egzersizleri yapmak zorunludur. Bizim hedefimiz daima %100 başarıya ulaşmaktır. Bunu hastalarımızdan da bekliyoruz. Performans eksikliğinde gerekli performans desteklerini önermekteyiz. En uzun süreyle tedavi alan hastamız bu tedavilerini 2,5 yıldır sürdürmektedir. Halen devam etmektedir.
 • En kısa sürede tedavi sonucu veren hastamız 15 günlüktür.

Mentamove - Mental Training

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN