post-img

Minimal İnvaziv Cerrahi dediğimizde küçük girişimlerle, maksimum fayda sağlamayı amaçlayan cerrahi teknikleri kapsamaktadır. Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimlerin Tamamında Mikroskop yada Laparoskop, Artroskop, İğne ile olan girişimler kullanılır.

Bel fıtıklarında Minimal invaziv cerrahi girişimlerin başında mikroskop altında yapılan, küçük bir tünelden yapılan ameliyatlar şeklinde yapılan girişimler gelir. Küçük Kesi, Maksimum İyileşme, Kısa Sürede Hastaneden Taburcu, Kısa Sürede İşe Dönüş Anlamına Gelmektedir.

Çıplak gözle yapılamayacak kadar küçük ameliyat uygulamalarının ameliyat mikroskobunun yardımı ile uygulanmasıdır. Bu gün göz ameliyatlarında beyin cerrahisinde ve diğer bazı branşlarda ameliyat mikroskobu yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde mikro cerrahi ameliyatlar dendiğinde ise travma sonrası kopan parmak, el-kol, bacak gibi vücut kısımlarının yeniden yerine dikilmesi akla gelmektedir.

Bu teknikte ameliyat mikroskobu ameliyat sahasını büyütmekte, çok ince damar sinir gibi dokuların detaylı görünümü elde edilmektedir. Bu konuda uzun bir eğitim süreci geçirmiş tecrübeli cerrahlar çok ince, çıplak gözle zor fark edilebilen dikiş malzemeleri ile mikro cerrahi ameliyatlarını yapmaktadırlar. Kazaya uğramış organlarımızın fonksiyonu açısından bakıldığında, hasar gören sinirlerin mikro cerrahi metotlar ile tamiri çok daha iyi sonuçların elde edilmesine imkan vermektedir.

Bu teknik genel anestezi altında veya spinal anestezi altında uygulanır. İşlem sırasında amaç daha küçük bir kesi ile, az miktarda kemik doku alarak sadece fıtıklaşma gösteren disk parçasının alınması işlemidir. Avantajı ameliyattan hemen sonraki dönemde hasta konforunun daha iyi olması, hastanın 3-4 saat sonra taburcu olabilmesi ve erken işe dönebilmesidir. Uzun vadedeki avantajları klasik disk cerrahisi oranları ile yaklaşık olarak aynıdır.

post-img

Mikrocerrahi Girişimler

Boyun Fıtıkları
Bel Fıtıkları
Torakal Fıtıklar
Beyin Tümörleri
Beyin Sapı Tümörleri
Anevrizma

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

  • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

    Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

    YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

  • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

    Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

    DR. ZEHRA AKGÜN

  • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

    Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

    DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

  • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

    Bel ve Boyun Fıtıkları

    YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN