post-image

1,5 TESLA ve 3.0 TESLA MR Görüntüleme

MR görüntüleme tekniği non invazif, radyoaktivite ve X ışınları içermeyen bir görüntüleme tekniğidir. Her bölgeye ait görüntüleme MR incelemeleri ile detaylı bir şekilde yapılabilmektedir. Biz hastalarımızın beyin, omurilik ve periferik sinir incelemelerinde MR tekniğini yoğun olarak kullanmaktayız. Rutin çekimlerde 1,5 TESLA MR cihazlarından faydalanmaktayız. İleri incelemelerimizi ise daha da detaylandırmak için 3.0 TESLA MR cihazlarımuz ile yapmaktayız. İstanbulda 3.0 TESLA MR tekniği çok kısıtlı sayıda noktada mevcut olup, biz hastalarımızın çekimleri için en ileri teknoloji olan 3.0 TESLA MR çekimlerimizi hemen gerçekleştirebiliyoruz ve en kısa zamanda teşhiste ileri düzeyde bilgi sahibi oluyoruz.

post-image

fMRI - Traktografik Görüntüleme

Beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için biz hastalarımıza 3.0 TESLA MR çekimleri le hizmet vermekteyiz. 3.0 TESLA MR Cihazlarımızda ve seçkin merkezlerimizde yapılan Fonksiyonel MR incelemeleri şu şekildedir. Beyin Motor Fonksiyonları Değerlendirilmesi (motorik fMRI), Beyin Duyusal Fonksiyonları Değerlendirilmesi (duyusal fMRI), Beyin Visuel Fonksiyonları Değerlendirilmesi (visuel fMRI), Beyin İşistsel Fonskiyonları Değerlendirilmesi (işitsel fMRI), Beyin Düşünsel Fonksiyonları Değerlendirilmesi (düşünsel fMRI), Beyin Konuşma Fonskiyonları Değerlendirilmesi (konuşma fMRU) olarak sıralanabilir. MRI Traktografi ise beyinde ve Omurilikteki sinirlerin liflerinin uzanım ve dağılımlarının hasarlı olup olmadığını değerlendirmek için veya sayılarında azalma olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. MRI traktografi çalışmalarımız 3.0 TESLA MR cihazlarında optimal düzeyde yapılabilmektedir. 3 boyutlu görüntüler de dahil olmak üzere MR Traktografi görüntüleme alanında teknolojinin ulaştığı üst düzey bir seviyedir.

post-image

3D MR Beyin Haritalama ile Görüntüleme

İnsan beyninin 3 boyutlu olarak hem haritasının çıkarılması hem de fonksiyonel alanların doğru tespit edilmesi Alzheimer gibi dejeneratif seyirli hastalıklarda önemli bilgileri bize vermektedir. Dejeneratif beyin hastalıklarının daha doğru takip edilmesi ve tedavi takiplerinde tedaviye yanıtı değerlendirmek amacıyla kullandığımız en önemli araçlardan bir tanesidir.

post-image

Beyin MR Anjiografi

Beyin damarlarını görüntülemek için kullandığımız noninvazif bir MR görüntüleme tekniğidir. 3.0 TESLA MR cihazları ile yaptığımız çalışmalar bize optimal derecede Beyin Damar Anatomisi hakkında bizlere bilgi vermektedir. İnvazif girişimlerden daha kolay uygulanabilen bu yontem hem pratik hem de hasta açısından daha konforludur.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN