post-image

3D GAMA KAMERA, 3D SPECT

SPECT anlayış ve saldırgan davranışlar tedavisinin takibinde yararlı olabilir. Bu agresif davranışlar çocuklar, gençler ve yetişkinlerde, ortak SPECT bulgularının tutarlı bir üçlü ilişki bulunmuştur. Bu bulgular şunlardır: sol temporal lobda • anormallikler (ya artmış veya azalmış aktivite), anterior singulat girus içinde agresif düşünceler genellikle tekrarlayan düşünce ve değişen dikkat sorunlarına neden olur • artmış aktivite genellikle koltuk (bir kişinin sıkışmış alabilirsiniz Agresif mevcut düşünceler) ve • yoksul iç denetimine açan prefrontal kortekste aktivite azalmıştır. Bu üç bulgu mevcut olduğunda bu, bir serotonerjik ajan prefrontal korteks aktivitesini etkinleştirmek ve geliştirmek için anterior singulat aktivitesini azaltmak yardımcı ve bilişsel esneklik ve bazen Psikostimulan ajanlarla iyileştirmek için şiddet düşünceleri temporal lob anormallikleri stabilize ve azaltmak için antikonvülzan ilaç ile müdahale genellikle yararlı olur dürtü kontrolü sağlamaktadır.

post-image

3D SPECT ve DEJENERATİF BEYİN HASTALIKLARI

Nüfus yaşlandıkça, dünyadaki demans görülme sıklığı daha da yaygın bir sorun haline ve sağlık bütçesinin daha büyük bir yüzdesini alacak. Bazı demans süreçlerinin seyrini yavaşlatmak, yeni ilaçların gelişiyle, demans erken ayırıcı tanısında yardımcı tanı araçları esastır. Alzheimer Hastalığı için SPECT desenleri genellikle parietal ve frontal lob hipoperfüzyon sonrası hastalık meydana geldiğinde beynin temporal bölgelerde karşılıklı hipoperfüzyon olduğu tespit edilmektedir. Çok enfarktlı demans azalmış perfüzyon alanları ile karakterize edilir. HIV demans genellikle korteks boyunca azalmış yamalı radyoaktivite alımı tarafından görülür. Frontal lob demenlılarda çok zayıf frontal lob perfüzyon ile karakterizedir. Psuedodemensta (başka örnek, depresyon gibi, bu klinik demans gibi görünür) tipik bir demans desen olmaz ve daha farklı bir depresyon modeli gibi olabilir.

post-image

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI ve 3D SPECT

Bu durumlar belki de bir atlasın en önemli bölümüdür. Gerçek tedavi görüntüleri tedaviden önemli yarar almış hastaların öncesi ve sonrası SPECT görüntülerini gösterir. Bu bölüm birçok durumda beyin iyileşmiş veya daha fazla işlev ve daha sonra daha sağlıklı, mutlu bir hayat sürmek için optimize edilebilir olduğunu vurgulamaktadır. SPECT beyin üzerindeki uyuşturucu ve alkolün etkisini değerlendirmede yararlı olabilir. 3D yüzey görüntüleri kötüye kullanımı olan çeşitli maddelerin tutarlı desenlerini göstermek için optimaldil. Örneğin, kokain ve metamfetamin kötüye kullanımı kortikal yüzey boyunca birden çok küçük delikler şeklinde görünür; işaretli tüm kortikal yüzeyde radyoaktif ışıma aktivitesinde azalma olarak eroinin kötüye kullanımında görünür; beyin boyunca aktivitesinde azalma ise ağır esrarın kötüye kullanımı halinde gösterileri bilateral temporal loblarda azalmış aktivite ve ağır alkol alımında işaretlenmiş olarak gösterir. Bu bulgular, uzun süreli kullanımın yıllar süren perhiz sonrası görülen ve sürekli SPECT açıkları ile ilişkili olmasına rağmen, oruç ile geliştirmek eğilimindedir. SPECT uyuşturucu ve alkol bağımlılığı çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. İlk olarak, uyuşturucu ve alkol bağımlısı 3D yüzey SPECT görüntüleri uyuşturucu önleme eğitiminde kullanılabilir. İkincisi, SPECT çalışmaları genellikle madde bağımlılığı eşlikçi olarak inkar olsa da bunu kırmak için yardımcı olabilir. Biri kendi anormal serebral perfüzyon ile karşı karşıya kaldığı zaman inkarda kalması zordur. Tedaviye ihtiyacı, altta yatan nöropsikiyatrik bir durum varsa Üçüncüsü, SPECT değerlendirmek yardımcı olabilir.

post-image

ALKOL ve 3D SPECT

Bu gerçek tedavi görüntüleri tedaviden önemli yararı yaşamış hastalarımızın öncesi ve sonrası SPECT görüntüleri gösterir. Bu bölüm birçok durumda beyin iyileşmiş veya daha fazla işlev ve daha sonra daha sağlıklı, mutlu bir hayat üretmek için optimize edilebilir olduğunu vurgulamaktadır. SPECT beyin üzerindeki uyuşturucu ve alkolün etkisini değerlendirmede yararlı olabilir. 3D yüzey görüntüleri kötüye çeşitli maddelerin tutarlı desenleri göstermek için faydalar ve bilgiler sağlar. Örneğin, kokain ve metamfetamin kötüye kortikal yüzeyi boyunca birden çok küçük delik görünür; işaretli tüm kortikal yüzeyde aktivitesinde azalma olarak eroin kötüye görünür; beynin boyunca aktivitesinde azalma, ağır esrar kötüye gösterileri bilateral temporal loblarda azalmış aktivite ve ağır alkol işaretlenmiş gösterir. Bu bulgular, uzun süreli kullanım yıllar süren perhiz sonrası görülen sürekli SPECT açıkları ile ilişkili olmasına rağmen, oruç ile geliştirmek eğilimindedir. SPECT uyuşturucu ve alkol bağımlılığı çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. İlk olarak, uyuşturucu ve alkol bağımlısı 3D yüzey SPECT görüntüleri uyuşturucu önleme eğitiminde kullanılabilir. İkincisi, SPECT çalışmaları genellikle madde bağımlılığına eşlikçi inkar olsa da kırmak için yardımcı olabilir. Biri kendi anormal serebral perfüzyon ile karşı karşıya zaman inkarda kalması zordur. Tedaviye ihtiyacı altta yatan nöropsikiyatrik bir durum varsa Üçüncüsü, SPECT değerlendirmek yardımcı olabilir.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN