• Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

Omurga ve Omurilik Hastalıkları

Omuriliğin Damarsal Hastalıkları

Omurilik damarlarından kaynaklanan hastalıklar; Damarların Tıkanması, Damarların Kanaması, Omurilik Damar Anevrizmaları, Omurilik AVM'leri, Kavernöz Anjiomalar Sayılabilir.
Daha Fazla
Omurilik Tümörleri

Omurilik Tümörleri; Omurga, Omurilik Zarları, Omurilik Damarları, Omurilik Glia Hücreleri, Nöronlarından Kaynaklanan Primer Omurilik Tümörleri ile Dış Organlardan Omurilik Yayılan Sekonder Omurilik Tümörleri olarak 2 grup altında incelenir.

Daha Fazla
Omurga ve Omurilik Yaralanmaları

Omurga ve Omuriliği ilgilendiren yaralanmalarda Spinal Travmadan bahsedilir. Spinal Travmaları günümüzde en fazla Trafik Kazaları, İş Kazaları, Düşmeler, Ateşli Silahla ve Darp Nedeniyle oluşan yaralanmalardır.Daha Fazla
Spinal Enfeksiyonlar

Omurga, Omurilik Zarları, Omurilik Dokusu ve Meningsleri ilgilendiren enfeksiyon hastalıklarını kapsar. Bu alan son derece önem kazanmaya başlamıştır. Yenilikleri takip ve tedavide bu alana farklı bakış açılarından yaklaşılmalıdır.Daha Fazla
Omuriliğin Doğumsal Hastalıkları

Omurilik ve Omurganın doğumla birlikte gelişen hastalıklarını kapsar. Bu alanda Arnold Chiari Malformasyonları, Spinal Cord Kistleri, Siringomiyeli, Hidromiyeli, Spina Bifida, Meningosel, Meningomiyelosel, Miyeloşizis, Diastomatomiyeli ve daha birçok anomaliyi bu grup altında izleyebiliyoruz.Daha Fazla
Omurilik Epilepsisi

Omuriliğin hasarı sonrası veya sebebi bilinemeyen nedenlerle ortaya çıkan boşalma, jerk, miyoklonik jerk gibi epilepsiler Omurilik fonskiyonlarının bozulmaya başladığını işaret edebilmektedir.Daha Fazla
Omuriliğin Dejeneratif Hastalıkları

Edinsel nedenlerle omurga hasarı meydana gelir. Omurga kemiğinin giderek yıpranması, tedavisi geciktirilen bel fıtıkları, romatizmal hastalıklar, kemik erimesi gibi sorunların olması dejeneratif süreçleri olumsuz etkiler. Klinik tablolar çok çeşitli olabilir. Bu alanda Spondiloz, Spinal Stenoz, Spondilolistezis, Spinal Deformiteler, Ostreoporotik Vertebra Kırıkları sayılabilir.

Daha Fazla
Spinal Ağrılar

Boyun, Sırt, Bel, Kuyruk Sokumu ağrısı dendiğinde hastaların aklına doğrudan Boyun ve Bel Fıtıkları gelmektedir. Boyun, Sırt, Bel ağrısı sadece bir belirtidir. Spinal kolon ağrısı kavramı çok geniş yelpazede hastalığın belirtisi olarak ele alınmalıdır. Hem sistemik hem Omurga ve Omurilik ile ilgili hastalıkların belirtisi olarak düşünülmeli ve değerlendirmeyi çok hassas yapmak gerekir.

Daha Fazlası