post-img

Periferik sinirler boyunca hemen hemen her tür tümör oluşabilir. En yaygın olarak bunlar benign tümörlerdir ve vücudun diğer bölümlerine metastaz yapmazlar. Genellikle yavaş büyürler. Bu tümörler sinirin kendisi içinde oluşabilir ve sinir katmanlarının genişlemesine neden olur. Tedavi edilmemiş sinir tümörleri komşu sinir liflerini sıkıştırmaya başlar, sinir işlevsel bozukluğa neden olur. Hastalar, etkilenen periferik sinirin dağılımında ağrı, uyuşma veya kaslarda zayıflama yaşayabilir.

Hemen hemen tüm vakalarda, teşhis ve tümör tedavisi için cerrahi eksizyon belirtilmektedir. Çoğu periferik sinir tümörü, sinirin kendisi içinde oluştuğu için, deneyimli bir periferik sinir cerrahının bu işlemi gerçekleştirmesi önemlidir ve bu nedenle, tümörün çıkarılması esnasında ne pahasına olursa olsun bütünlüğünün korunması gereken fonksiyonel sinir lifleri ile kuşatılmış ve iç içe geçmiş durumdadır.

Çok az vaka periferik sinirle o kadar ilgilidir ki, siniri feda etmeden tam eksizyon imkansızdır. Genellikle, periferik sinir cerrahınız ameliyattan önce MR taramasına bakarak bunun muhtemel olup olmadığını söyleyebilir.

Malign periferik sinir tümörleri nadir ortaya çıkar. Bir tümör habis olup olmadığına emin olmak için genellikle preoperatif olarak söyleyecek bir yol yoktur. Açık cerrahi yoluyla elde edilen tümör dokusunun patolojik analizi, bir tümörün habis olup olmadığından emin olmanın tek yoludur.

Bazı doktorlar (periferik sinir cerrahı olmayanlar) sinir tümörlerinin iğne biyopsilerini yapmaya heveslidirler. Bu talihsiz prosedür genellikle teşhis amaçlı doku elde etmekle kalmaz aynı zamanda sinir tümör dokusunu çevreleyen normal sinir liflerine hemen hemen eşit olarak zarar verir. Dolayısıyla, prosedür sadece faydasız değil aynı zamanda onarılamaz zayıflık, uyuşukluk ve korkunç nöropatik ağrıya neden olabilir.

post-img

Schwannom

Bunlar, periferik sinir sisteminin herhangi bir yerinde görülen benign yavaş ilerleyen sinir tümörleridir. Genellikle hastalar ağrısız, sağlam bir yumru keşfeder. Bu tümörler sinirler içinde oluşur ve normal sinir lifleriyle çevrili olsa da, sinirden kolaylıkla ayrılırlar ve deneyimli bir sinir cerrahı tarafından alınabilirler.

Sinir cerrahı olmayan doktorlar tarafından en sık kullanılan sinir tümörleridir. Kötü niyetli, uyuşukluk ve ağrı ile uyanmak için trajik olarak "lenf nodu biyopsisi" uygulanır ancak hastanın ve cerrahın korku yerine gerçekten bir sinir tümörü bulunduğunu bulurlar.

Nörofibrom

Benign yani yavaş büyüyen sinir tümörleri olup, schwannomlara benzerdir. Nörofibromatozdan muzdarip olan hastalarda sıklıkla görülürler. Genetik bir bozukluk vücudun her yerinde birden fazla tümör oluşturur. Bu genetik anormallikleri olmayan hastalarda nadiren görülebilir.

Kutanöz nörofibromlar, nörofibromatozlu hastaların deri altındaki sinirlerin küçük dallarında büyür. Cilt altında ağrılı topaklar olarak ortaya çıkabilirler. Büyük sinirlerle ilişkili değildirler ve kolaylıkla çıkarılırlar.

Malignant Periferik Sinir Kılıf Tümörleri

Periferik sinirlerde ortaya çıkan kanserler ve plexiform nörofibromlar iyi huylu tümörler olarak başlar, ancak daha sonra kansere dönüşürler. Sinir kanseri genellikle hızlı büyür ve ağrılıdır. Vücudun diğer bölgelerine yayılma olanağı olmadan önce bu lezyonlar üzerinde zamanında çalışmak önemlidir. Metastaz yaptıktan sonra, tipik olarak öldürücüdürler. Malign sinir tümörleri için ameliyatın amacı, bir doku teşhisi elde etmektir. Ancak mutlaka tümörü çıkarmak değildir. Bu, birçok insana karşı karşıt öngörülemese de, malign tümörü iyi huylu bir sinir tümörü çıkarmaya çalışmak aslında imkansızdır. Bunun nedeni cerrah gözlerinde görünmeyen kanser hücrelerinin, ameliyat yapılmadan önce bile etkilenen sinir boyunca yayılmış olmasıdır. Bu nedenle cerrahın görebileceği ve hissedeceği tümörü çıkarmak kanserden bir kısmını daima geride bırakacaktır.

Bu tümörler açık biyopsi ile teşhis edildikten sonra, tedavi genelde ya ekstremite amputasyonunu ya da kas, kan damarları ve yağ da dahil olmak üzere komşu tüm sinir ve çevre dokuların en azından çıkarılmasını gerektirir. Bazen radyasyon ve / veya kemoterapi, ortaya çıktığı tümör tipine bağlı olarak yardımcı olabilir.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN