post-img

Spinal enfeksiyonlar anatomik olarak bulundukları yere göre sınıflandırılırlar: bunlar omurga kolonu, disk mesafesi, spinal kanal ve komşu yumuşak dokular olarak sınıflandırılır. Enfeksiyonlar bakteri yada mantarlar ile olur cerrahi sonrasında da olabilir. En sık enfeksiyonlar ameliyat sonrasında üç günle üç ay arasında görülebilir.

Omurga osteomiyeliti omurga enfeksiyonlarının en sık rastlanılan formudur. Direk spinal travma ile, etraf dokunun enfeksiyonu ile yada kan yolu ile bakterilerin vertebraya yayılması nedeniyle olabilir.

İntervertebral disk aralığının enfeksiyonu diskitis olarak bilinir diskin oldugu her iki omurganın korpusları arasında olur: spontan kendiliğinden olabildiği gibi (yetişkin kan yolu ile yayılım), çocuklarda ve ameliyat sonrasında olabilir.

Spinal kanal enfeksiyonları dura denilen beyin ve omuriliği saran zarın üzerinde olabildiği gibi (epidural abse denilir), dura zarı ile araknoid arasında olabilir bu oldukça nadirdir ve buna subdural abse yada ampiyem denilir. Omuriliğin içinde olursa ozaman intramedüller abse olarak isimlendirilir.

Komşu yumuşak doku enfeksiyonları genelikle gençlerde görülür boyundan bele kadar her yerde olabilir.

Hastalığın görülme sıklığı

Omurga osteomyeliti yılda ABD de 26170 ile 65000 insanı ilgilendirir. Epidural abse daha nadir görülür ve omurga osteomyelitinin % 5- 18 inde görülür.

Bazı çalışmalar son zamanlarda spinal enfeksiyonların arttığını göstermektedir. Burada intravenöz uyuşturucu alışkanlıkarının da etkisi vardır.

% 30 ila 70 hastada öncesine aşikar bir enfeksiyon hikayeside yoktur, epidural apseler genellikle 50 yaş ve üzerinde görülür.

Tedavi secenekleri son zamanda artmasına rağmen ölüm oranı % 20 civarındadır. Spinal enfeksiyonlarının görülme sıklığını artıran sebepler genellikle immün süpresyon hadiseleridir:

 • ilerlemiş yaş
 • damardan uyuşturucu kullanımı
 • HIV enfeksiyonu
 • Uzun dönem sistemik steroid kullanımı
 • Diyabet
 • Organ transplantasyonu
 • Malnütrüsyon
 • Kanser
 • Cerrahi risk faktörlerinde uzun süren cerrahiler, yüksek kan kayıpları, enstrümantasyon, daha önce aynı yerden cerrahi olması. Cerrahi vakalardaki enfeksiyon oranı %1-2 rasındadır.

  Sebepler

  Spinal enfeksiyonlar vücudun bir başka yerindeki bakteriyel yada mantar enfeksiyonlarının yayılması sonrasında olmaktadır. En sık olan bakteriyel enfeksiyon sebebi Stafilokokus aureus, ve E Coli’dir.

  Spinal enfeksiyonlar ürolojik müdahalleler sonrasında özellikle venöz yapının bele yakın olması nedeniyle sık olarak görülebilir. En sık olarak bel kısmı etkilenir. Damardan ilaç kullananlarda ise boyun omurgalarında sık olarak görülür. Omurgalar arasındaki disk mesafesi enfeksiyonları muhtemelen end plate denilen kıkırdaktan başalyıp diske yayılır. Çocuklarda enfeksiyonun kaynağı hakkında tartışmalar mevcuttur. Çocuklardaki olan diskitisde genellikle herhangi bir mikrop üremez bu konunun otoriteleri genellikle bu hadisenin fleksiyon travması sonucundaki epifizin parsiyel dislokasyonuna bağlı olduğunu düşünmektedirler.

  Şikayetler

  Şikayetler spinal enfeksiyonun tipine bağlıdır ama genellikle enfeksiyon bölgesnde ağrı ile kendini gösterir. Ameliyat olan hastalarda ise enfeksiyon belirtisi olarak;

 • yaradan akıntı
 • kesinin olduğu yerde şişlik, kızarıklık, ve hassasiyet vardır
 • Omurga osteomyeliti

 • şiddetli bel ağrısı
 • ateş
 • titreme
 • kilo kaybı
 • kas spazmı
 • ağrılı veya zor idrar yapma
 • nörolojik hasar olması
 • intervertebral disk mesafesi enfeksiyonu
 • Hastalarda başlangıçta hafif şikayetler vardır, fakat daha sonra şiddetli bel ağrısı başlar. Gençlerde ve çocuklarda ateş ve belirgin ağrı yoktur ama çocuklar bellerini öne eğmeyi istemezler. 3 ila 9 yaş arasındaki çocuklarda bel ağrısı belirgin şikayettir.

  Cerrahi sonrasında da disk enfeksiyonu görülebilir, genellikle ameliyattan bir ay sonra görülür. Ağrı genellikle istirahat ile rahatlarken hareket etmek ağrının artmasına sebep olmaktadır. Tedavi edilmezse ağrı çok şiddetlenebilir.

  Spinal kanal enfeksiyonları

  Yetişkin hastalardaki ilerleme aşağıdaki basamakları izler:

 • şiddetli bel ağrısı ve ateş ile lokal omurgada hassasiyet olabilir
 • enfekte olan bölgeye yakın sinir kökünün basısına bağlı yayılan ağrı
 • kaslarda kuvvetsizlik ve mesane / gaita kontrolünün olmaması
 • felç
 • Bebeklerde en önemli bulgu uzun süreli durmayan ağlamadır ve elle dokunulduğunda ağrının artması sözkonusudur.

  NAVİGASYON

  NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

  BEYİN

  PERİFERİK SİNİR

  OMURİLİK

  AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

  CERRAHİ UYGULAMALAR

  NÜKLEER TIP

  DİĞER TEDAVİLER

  • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

   Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

   YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

  • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

   Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

   DR. ZEHRA AKGÜN

  • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

   Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

   DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

  • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

   Bel ve Boyun Fıtıkları

   YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN