post-img

Beyinde 4 ventrikül vardır. Iki tane lateral ventrikül (1. ve 2. ventriküller), 3. ventrikül ve 4. ventrikül.
Lateral ventriküller, thalamus’un ön ucunda yer alan foramen interventriculare (for. Monro) aracılığı ile 3. ventriküle irtibatlanır. 3. ventrikülde aqueductus mesencephali (aquaductus cerebri, Sylvius kanalı) ile 4. ventriküle bağlanır. 4. ventrikül, m edulla spinalis’deki canalis centralis ile devam eder. Ayrıca çatısındaki 3 delik (ikisi lateralde, birisi ortada) apertura lateralis (Luschka) ve apertura mediana (Magendie) aracılığ ı ile subaraknoid boşluğa irtibatlanır.

VENTRICULUS LATERALIS: Her bir hemisfer içinde bulunan “C” şekilli birer boşluktur. Cornu anterius (frontale), cornu posterius (occipitale), cornu inferius (temporale) ve pars centralis olarak 4 kısmı vardır.

VENTRICULUS TERTIUS: Iki tarafın thalamus’ları arasındadır.

VENTRICULUS QUARTUS: Bulbus, pons ve cerebellum arasındadır. Yukarıda aquaductus cerebri, aşağıda da canalis centralis ile devam eder. Dördüncü ventrikül’ün tavanını; yukarıda velum medullare superius, aşağıda plexus choroideus yapar. Lateral sınırlarını, yukarıda pedunculus cerebellaris superior, aşağıda pedunculus cerebellaris inferior oluşturur. Boşluğun önde olan eşkenardörtgen şeklindeki tabanı fossa rhomboidea adı ile bilinir ve pons ile bulbus’un arka yüzleri tarafından oluşturulur.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN